Phát động cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS Bưng Bàng
Người gửi: Nguyễn Phi Sang
Ngày gửi: 13h:42' 03-11-2013
Dung lượng: 84.0 KB
Số lượt tải: 316
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số : 382 / PGD&ĐT- THCS Tân Châu, ngày 15 tháng 10 năm 2013
V/v phát động cuộc thi Vận dụng kiến
thức liên môn để giải quyết các tình huống
thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề
tích hợp cấp tỉnh năm học 2013-2014


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.


Thực hiện công văn số 2804/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2013 của Sở GDĐT Tây Ninh về việc phát động cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh năm học 2013-2014. Phòng GDĐT Tân Châu hướng dẫn các đơn vị tổ chức 2 cuộc thi này ở cấp trường cụ thể như sau:

I- Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh THCS:

1.Mục đích của cuộc thi:
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh phương châm “ học đi đôi với hành”.
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình , cộng đồng vào công tác giáo dục.

2.Đối tượng dự thi: Học sinh đang học tại các trường THCS trong huyện.

3.Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là một bài viết ( đánh vi tính trên A4 ) , chưa đăng báo ( hay in sách) của 1 học sinh hoặc nhóm học sinh ( không quá 3 em trong một nhóm) dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở phụ lục I có kèm theo.

4.Tổ chức cuộc thi:
- Dựa trên văn bản của Phòng GDĐT : Hiệu trưởng các trường THCS lập kế hoạch và phát động Cuộc thi tới toàn thể học sinh trong nhà trường.
- Học sinh ( hoặc nhóm học sinh ) tham gia dự thi trên tinh thần tự nguyện, mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.
- Hiệu trưởng thành lập BGK tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn ra 05 bài dự thi xuất sắc nhất , gửi về bộ phận chuyên môn THCS ( đ/c Thanh ) và kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại đơn vị hạn chót vào ngày 06/01/2014.
( Tất cả hồ sơ dự thi của đơn vị cho vào 01 phong bì chung )
- Phòng GDĐT sẽ thành lập BGK chấm bài dự thi và chọn bài xuất sắc tham dự cuộc thi cấp tỉnh vào tháng 02/2014.

5.Tiêu chí chấm thi:
- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn, gần gũi, thiết thực; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống.
- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo giàu tính sáng tạo và khả thi.
- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu tính thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kỹ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

II- Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS:

1.Mục đích của cuộc thi:
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn.
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học.
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trong huyện .

2.Đối tượng dự thi: Giáo viên đang dạy tại các trường THCS trong huyện.

3.Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy