Đề thi HK 2_Sinh 6 (Đề 1+2)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS Bưng Bàng
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:55' 02-05-2012
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012 (Đề 1) Môn: SINH HỌC. Lớp 6 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) __________________________________________________________
Câu 1: (3,0 điểm) 1.1 Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm. 1.2 Vẽ và chú thích đầy đủ các bộ phận của hạt Một lá mầm. Câu 2: (2,0 điểm) 2.1 Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ giống và khác nhau như thế nào? 2.2 Than đá được hình thành như thế nào? Câu 3: (2,5 điểm) 3.1 Thực vật Hạt kín có những đặc điểm chung nào? 3.2 Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào? Câu 4: (2,5 điểm) 4.1 Thế nào là thực vật quý hiếm? 4.2 Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam? ________________________________________________________

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012 (Đề 2) Môn: SINH HỌC. Lớp 6 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (3,0 điểm) 1.1 Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm. 1.2 Vẽ và chú thích đầy đủ các bộ phận của hạt Một lá mầm. Câu 2: (2,0 điểm) 2.1 Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ giống và khác nhau như thế nào? 2.2 Than đá được hình thành như thế nào? Câu 3: (2,5 điểm) 3.1 Thực vật Hạt kín có những đặc điểm chung nào? 3.2 Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào? Câu 4: (2,5 điểm) 4.1 Thế nào là thực vật quý hiếm? 4.2 Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam? ___________________________Hết_____________________________