Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Long
Ngày gửi: 11h:27' 18-04-2012
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra MI?NG
Em hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau:
Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể gồm các chất:
a) Khí ôxy và các chất dinh dưỡng b) Nước và muối khoáng c) Chất dinh dưỡng và muối hkoáng d) Khí ôxy, chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng
2. Cơ thể thải ra môi trường ngoài gồm các chất
a) Khí cacbonic, nước tiểu b) Nước tiểu, phân c) Khí cacbonic, phân d) Khí cacbonic, nước tiểu và phân
3. Những hệ cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường
a) Hệ tiêu hoá, hệ hô hấp
b) Hệ tuần hoàn, hệ bài tiết
c) Hệ vận động, hệ bài tiết
d) Cả a và b đều đúng
Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

I .Bài tiết
Chương VII : bài tiết
II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
Dựa vào thông tin ở bảng 38 và thông tin SGK hãy thảo luận 5 phút để trả lời các câu hỏi sau:

Cõu 1:Cỏc s?n ph?m th?i (c?n du?c bi ti?t) phỏt sinh t? dõu ?
Cõu 2:H?at d?ng bi ti?t no dúng vai trũ quan tr?ng ?
Cõu 3:Bi ti?t dúng vai trũ quan tr?ng nhu th? no v?i co th? s?ng ?
cơ thể thải các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào tạo ra và các chất dư thừa.Đảm bảo tính ổn định của môi trường trong
Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
I .Bài tiết
Thứ ngày tháng năm
Chương VII : bài tiết
II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
Thận có vai trò quan trọng trong sự bài tiết nước tiểu. Vậy chúng có cấu tạo như thế nào?
Nêu những biểu hiện khi sự bài tiết bị trì trệ?
- Giúp cơ thể thải các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào tạo ra và các chất dưthừa.Đảm bảo tính ổn định của môi trường trong
Các biểu hiện như: Mệt mỏi, nhứt đầu, thậm chí tới mức hôn mê và chết.
Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
I .Bài tiết
Thứ ngày tháng năm
Chương VII : bài tiết
II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
Thận phải
Thận trái
ống dẫn nước tiểu
Bóng đái
ống đái
- Giúp cơ thể thải các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào tạo ra và các chất dưthừa.Đảm bảo tính ổn định của môi trường trong
Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
I .Bài tiết
Giúp cơ thể thải các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào tạo ra và các chất dưthừa.Đảm bảo tính ổn định của môi trường trong
Thứ ngày tháng năm
Chương VII : bài tiết
II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
Phần tuỷ
Phần vỏ
Bể thận
ống dẫn nước tiểu
Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bài tập 1
Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bài tập 2
Cấu tạo của thận gồm:
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bài tập 3
Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bài tập 4
TIẾT 40: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO CỦA HỆ BÀI TIẾT
I .Bài tiết
Giúp cơ thể thải các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào tạo ra và các chất dưthừa.Đảm bảo tính ổn định của môi trường trong

Thứ ngày tháng năm
CHƯƠNG VII
II. C?u t?o c?a h? bi ti?t nu?c ti?u
C?u t?o co quan bi ti?t nu?c ti?u g?m cỏc co quan: Th?n, ?ng d?n nu?c ti?u,búng dỏi ?ng dỏi
C?u t?o c?a Th?n g?m ph?n v? v ph?n tu? v?i cỏc don v? ch?c nang c?a th?n cựng v?i cỏc ?ng gúp, b? th?n
Cỳ kho?ng 2 tri?u don v? ch?c nang.m?i don v? ch?c nang c?a th?n g?m: C?u th?n,nang c?u th?n, ?ng th?n
Câu hỏi, bài tập củng cố
* Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
1. Dẫn nước tiểu từ thận xuống bóng đái là chức năng của
A. ống dẫn nước tiểu
B. Thận
C. Bóng đái
D. ống đái
2. Lọc máu và tạo thành nước tiểu là chức năng của:
A. Cầu thận
B. ống thận
C. Đơn vị chức năng của thận
D. Thận
3. Cấu tạo là một búi mao mạch dày đặc
A. Nang cầu thận
B. Cầu thận
C. ống thận
D. Thận
TIẾT 40: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO CỦA HỆ BÀI TIẾT
Câu hỏi, bài tập củng cố
Nêu vai trò của sự bài tiết đối với cơ thể?
TIẾT 40: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO CỦA HỆ BÀI TIẾT
- Giúp cơ thể thải các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào tạo ra và các chất dưthừa.Đảm bảo tính ổn định của môi trường trong
Hướng dẫn HS tự học ở nhà
Học thuộc bài và hoàn thiện các câu hỏi trong vở bài tập theo nội dung nghiên cứu
- Đọc mục: Em có biết ? / SGK(125)
- Nghiên cứu bài mới: + Đọc kĩ nội dung bài : Bài tiết và nước tiểu.
Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc
Xin kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe
Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi.