Sinh 6 - bài : Thụ phấn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:25' 08-04-2012
Dung lượng: 131.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Bài 30 – Tiết 37
Tuần 20
ND:


1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức
- Biết: + Những ứng dụng kiến thức về thụ phấn của con người.
+ Phân biệt hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
- Hiểu: Sự thích nghi của hoa thụ phấn nhờ gió.
1.2 .Kỹ năng : Rèn các kĩ năng sống:
- Kĩ năng phân tích, so sánh đặc điểm thích nghi của các loại hoa với hình thức thụ phấn.
- Kĩ năng vận dụng kiến thức.
1.3.Thái độ :
*** GDHN : Sự thụ phấn đã được con người ứng dụng rất hiệu quả trong trồng trọt. VD: Nghề làm hàng bông, cây ăn quả …
2. TRỌNG TÂM:
- Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió
3. CHUẨN BỊ
3.1/GV: - Máy chiếu. Mẫu vật cây ngô.
3.2/ HS: - Học bài thụ phấn.
- Soạn bài thụ phấn (tt).
- Đem theo mẫu vật cây ngô.
4. Tiến trình:
4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện: Điểm danh (HS vắng, GV phân công HS cho mượn vở)
6A1:
6A2:
6A3:
4.2/ Kiểm tra miệng:
1/ Thụ phấn là gì? Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? 8đ
2/ Ngoài thụ phấn nhờ sâu bọ, hoa còn có thể thụ phấn bằng cách nào? 2đ
Đáp án: 1/ Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ 3đ
- Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ: 5đ Hoa có màu sắc sặc sỡ, hương thơm và mật ngọt. Hạt phấn to và có gai. Đầu nhụy có chất dính.
2/ Ngoài thụ phấn nhờ sâu bọ, hoa còn có thể thụ phấn bằng cách: 2đ Thụ phấn nhờ gió và do người.
4.3. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học

Hoạt động 1: Vào bài:
Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm thích nghi như thế nào? Con người đã vận dụng những hiểu biết về thụ phấn trong đời sống ra sao? Đây là nội dung của bài học.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió
MT: Hiểu sự thích nghi của hoa thụ phấn nhờ gió Phân biệt hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
GV: Chiếu hình cấu tạo của hoa (hình 1).
HS: Xác định các bộ phận của hoa và phân biệt hoa tự thụ và hoa giao phấn.
HS: Quan sát mẫu vật cây ngô.
GV: Chiếu hình cây ngô với cụm hoa đực và cụm hoa cái (hình 2).
HS: Quan sát, đối chiếu với mẫu vật cây ngô
? Xác định vị trí cụm hoa đực và cụm hoa cái của cây ngô?
@ Cụm hoa đực ở ngọn cây. Cụm hoa cái ở nách lá.
? Đặc điểm của nhụy và nhị của cây ngô?
@ Hoa đực ở trên có chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ. Hoa cái đầu nhuỵ có lông dính.
? Vị trí của cụm hoa đực và hoa cái cây ngô có tác dụng gì trong lối thụ phấn nhờ gió ?
@ Hoa đực ở trên dễ tung hạt phấn, còn hoa cái đầu nhụy có chất dính nên giúp giữ hạt phấn.
GV: Chiếu hình hoa thụ phấn nhờ sâu bọ (hình 3)
HS: Nhắc lại đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
GV: Treo bảng phụ bài tập và hướng dẫn HS thực hiện (hình 4).
HS: Thảo luận nhóm thực hiện, báo cáo, nhận xét.
GV: Hoàn chỉnh:

I/ Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:


Đặc điểm
Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
Hoa thụ phấn nhờ gió

Bao hoa
Đầy đủ có cấu tạo phức tạp, có màu sắc sặc sỡ .
Đơn giản hoặc tiêu biến
không có màu sắc sặc sỡ

Nhị
Hạt phấn to dính và có gai
Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ

Nhụy
Đầu nhuỵ có chất dính
Đầu nhuỵ có nhiều lông dính.

Đặc điểm khác
Có hương thơm mật ngọt
Hoa thường ở ngọn cây hoặc đầu cành? Đặc điểm của hoa thụ phấn gió?

? Những đặc điểm trên có lợi gì cho thụ phấn?


GV: Chiếu hình cây ngô và cây phi lao (hình 5